top of page

Waarom kiezen

voor EUCITO?

01. Oorsprong

EUCITO is ontstaan uit een samenwerkingsverband van beroeps specialisten uit de medische, onderwijskundige en opleidingswereld. Met de gezamenlijke insteek om opleiders en hun cursisten een zinvolle, praktische en verantwoorde toetsing van hun beroepsbekwaamheid aan te kunnen bieden. Waardoor op basis van een gedegen en onafhankelijke examinering kan worden voorzien in een aan de Persoonscertificatie volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17024 gelijkwaardige richtlijn. En wel zodanig dat daarmee daadwerkelijk aan de actuele vraag binnen het beroepenveld in zowel binnen-als buitenland kan worden voldaan.

02. Onafhankelijk

Onafhankelijke Examinering en Certificering. Wanneer ‘de slager zijn eigen vlees keurt’ of de eigen opleider middels ‘on going’ of ‘continuïng assesment’ zijn/haar cursisten opleid, is dat uiteraard een zeer goede systematiek om de leerstof in kleine stapjes op te bouwen en dan cumulatief te benutten als voorwaarde voor de volgende stap in het leerproces en om daarbij niets over het hoofd te zien of te vergeten. Daarmee is het echter geen onafhankelijk examen met o.a. de juiste vraagstelling gebaseerd op concrete eind- en toets  termen, toets matrijs, cesuur ..etc. onder het toeziend oog van een objectieve externe examinator. 

EUCITO is dan ook beslist geen opleider van Instructeurs of Cursisten, omdat er in het kader van onze onafhankelijkheid en de eisen die zijn gesteld aan een C.I. : beslist geen relatie mag zijn tussen de certificatie instelling (C.I.), de opleider(s) en/of het gebruikte cursusmateriaal.

Want: in het kader van de voorschriften omtrent onpartijdigheid volgens ISO 17024, is het essentieel dat examen- en trainingsactiviteiten, alsmede de instellingen en personen die bij deze processen betrokken zijn, aantoonbaar onafhankelijk van elkaar opereren. Concreet geformuleerd mogen er dus geen relaties zijn tussen opleiders en examinatoren die de onpartijdigheid van het examenproces (zouden) kunnen bedreigen. Dit betekent derhalve een strikte scheiding tussen opleiders en examinatoren.

Op welke wijze (dus hoe en waarmee) een kandidaat zich voorbereid voor onafhankelijke examinering, is niet aan het Certificatie Instituut, maar aan de cursist / opleider(s) om over te beslissen.

03. Relevant

Exameninhoud die relevant is voor de beroepsgroep. Examens dienen derhalve onafhankelijk te worden afgenomen en moeten dekkend zijn voor de bijbehorende beroepscompetenties.

04. Branche Specifiek

Certificaten die Branche specifiek relevant zijn. Zodra de betreffende examens succesvol zijn afgerond kan het daarbij behorende certificaat worden aangevraagd en verstrekt. Vanzelfsprekend streven wij naar maatwerk per branche zodat het afgegeven certificaat daarmee ook Branche specifiek nuttig, erkend en maatschappelijk relevant is.

bottom of page