top of page

Certificatie

voor uw cursussen

Inleiding

De Internationale Persoonscertificatie richtlijnen waaraan wij ons conformeren, voorziet o.a. in borging van onafhankelijkheid door middel van externe examens, toezicht op de certificaathouder en interne procedures voor de certificerende instelling. Dat is dus heel wat anders dan de ‘slager die zijn eigen vlees keurt’  en/of de opleider en/of cursusboek uitgever en/of methode ontwikkelaar die zijn “eigen certificaat” ( = bewijs van deelname) uitgeeft. Want juist die noodzakelijke objectiviteit middels de onafhankelijke examinering en bijbehorende certificatie liggen ten grondslag aan deze waardevolle systematiek.

Certificatie Regeling

EUCITO heeft de taak en bevoegdheid om certificatie regelingen uit te voeren. Na het succesvol afronden van het onafhankelijke examenproces kan bij EUCITO de bijbehorende Certificatie aanvraag worden ingediend. EUCITO certificeert en houdt toezicht op de onafhankelijke examinering. EUCITO is dus geen opleider van Cursisten of Instructeurs.

Certificaten

EUCITO heeft de volgende certificaten beschikbaar of in de ontwikkeling:
 

 • Burgerhulpverlener

 • Bedrijfshulpverlener

 • Bedrijfshulpverlener Kinderdagverblijf/Kinderopvang

 • Bedrijfshulpverlener Kinderen/Zuigelingen

 • Spoedeisende Eerste Hulpverlener Allround

 • Spoedeisende Eerste Hulpverlener Volwassenen

 • Spoedeisende Eerste Hulpverlener Kinderen/Zuigelingen

 • Virus veilig BHV/EHBO les geven

 • Eerste Hulpverlener Allround

 • Eerste Hulpverlener Volwassenen

 • Eerste Hulpverlener Kinderen/Zuigelingen

 • Evenementenhulpverlener Categorie I

 • Evenementenhulpverlener Categorie 2

 • Evenementenhulpverlener Categorie 3

 • RIEMAX-1

 • RIEMAX-2

 • RIEMAX-3

 • RIEMAX-4

 • RIEMAX-5

 • RIEMAX-6

 • RIEMAX-7

 • RIEMAX-8

 • RIEMAX-9

 • RIEMAX-10

Certificatie Schema EUCITO word.png

Examenreglement

EUCITO hanteert voor al haar examens het EUCITO examenreglement. Hierin staat alle informatie en de relevante regels met betrekking tot de EUCITO examens:

 • soort en vorm van de examens
   

 • toelatingseisen voor het examen
   

 • beschikbare tijdsduur voor de examens
   

 • mogelijkheid van ‘in company’ examens
   

 • hoe kandidaten aan te melden voor examens

Examencommissie

Deze examencommissie is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van deelnemers, die allen beroepsmatig werkzaam zijn binnen het MBO, HBO, V.O. en/of de Sport- & Recreatiebranche.

 •  zij ontwikkelen de examens
   

 •  zij dragen zorg voor de juiste cesuur
   

 • zij vullen met enige regelmaat examenvragen toe aan de itembank
   

 • zij zorgen voor de branche specifieke borging
   

 • zij beheren die itembank

Examenleiders en gecommitteerden

De examens worden afgenomen door het EUCITO Examencentrum. Steekproefsgewijs wonen gecommitteerde / auditers examens bij, om te controleren of deze examens geheel conform het examenreglement en het handvest van onafhankelijk en zorgvuldig examineren worden afgenomen. De examinatoren zijn de eindverantwoordelijken tijdens het examen.

Certificatiereglement

EUCITO hanteert voor het certificatieproces de Handleiding EUCITO Certificatie. Hierin staat alle informatie en de relevante regels met betrekking tot de EUCITO certificatie:

 • geldigheidstermijn van de certificaten
   

 • relevante en vereiste informatie op de certificaten
   

 • toepassingsgebied en branche relevantie
   

 • borging van de onafhankelijke examinering en certificatie middels audits
   

 • vereisten aan de certificaathouder
   

 • iedere examen kandidaat sluit voorafgaande aan de start van het examen de examen- en certificatieovereenkomst af met EUCITO C.I.

bottom of page